ევროვიზიის სიახლეები

ვებგვერდი gamajobaeurope.com უზრუნველყოფს მომხმარებლების კონფიდენციალურობის დაცვას.

რა არის ქუქი?

ქუქი – არის მცირე ზომის ტექსტური ფაილები, რომლებიც ინახება თქვენს კომპიუტერში, პლანშეტსა თუ მობილურ ტელეფონში. ამ ფაილებში შენახული ინფორმაცია არაა ზიანის მომტანი არც მოწყობილობისთვის და არც თქვენი უსაფრთხოებისთვის. გამოიყენება ვებფუნქციების გააუმჯობესებისათვის, სტატისტიკისთვის და ა.შ.

რა სახის “cookie”-ები არსებობს?

  1. დროებითი ქუქი

დროებითი ქუქი საშუალებას გაძლევთ, განახორციელოთ საიტზე ნავიგაცია, გამოიყენო მათი სერვისები და ფუნქციები. ამ აუცილებელი ქუქის გარეშე საიტი ვერ იფუნქციონირებს შეუფერხებლად და არ გვექნება შესაძლებლობა, უზრუნველვყოთ საიტის მნიშვნელოვანი სერვისებისა და ფუნქციების მუშაობა.

  1. არჩევითი ქუქი

არჩევითი “Cookies”-ები აგროვებს ინფორმაციას თქვენი შეხედულებისა და უპირატესობებისამებრ და გვაძლევს საშუალებას, დავიმახსოვროთ ენა ან სხვა ადგილობრივი პარამეტრები და  შესაბამისად, საიტი მორგებულია მომხმარებელზე.

  1. სოციალური მედიის ქუქი

გამოიყენება სოციალურ ქსელში გვერდების და კონტენტის გასაზიარებლად. მსგავსი “Cookies”-ები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სარეკლამო მიზნებისთვისაც.

  1. ანალიტიკური

ეს ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას საიტის გამოყენების შესახებ. მაგალითად, იმ გვერდების შესახებ, რომლებსაც ყველაზე ხშირად ნახულობს მომხმარებელი. აღნიშნული ფაილები არ იღებენ კონკრეტული მომხმარებლების პირად ინფორმაციას. ყველა შეგროვებული მონაცემი ანონიმურია და სტატისტიკური ხასიათისაა. ანალიტიკური „cookies“-ი გამოიყენება იმისათვის, რომ საიტი გახდეს მეტად საინტერესო და მომხმარებელთა ინტერესების შესაბამისი. აღნიშნულის მეშვეობით ცნობილი ხდება, სტატისტიკურად რომელი გვერდებია ყველაზე პოპულარული მომხმარებლისთვის, რომელი რეკლამაა ეფექტური და ა.შ. ამ მონაცემების ანალიზის შედეგად საიტის გაუმჯობესება მარტივი ხდება (აღნიშნული სახის „cookies“-ის გამორთვის საშუალება მომხმარებელს აქვს.)

  1. სარეკლამო

სარეკლამო “Cookies”-ები გამოიყენება იმისათვის, რომ ვმართოთ რეკლამები. ეს “Cookies”-ები აგროვებს ინფორმაციას საიტზე თქვენი აქტივობების შესახებ.

მონაცემების შენახვა და გამოყენება

  • ვებგვერდის მომხმარებელთა მონაცემი გროვდება და ინახება ბრაუზერში  ე.წ. ლოგების სახით;
  • მიღებული ინფორმაცია არ გამოიყენება მომხმარებლის იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის;
  • გამოიყენება შესაძლო ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების გამოვლენისა და ვებადმინისტრირების მიზნებისთვის;
  • ვებგვერდის მიერ დამუშავებული არცერთი მონაცემი არ გადაეცემა მესამე მხარეს;
  • ვებგვერდზე მომხმარებელთა სტუმრობისას, ბრაუზერში ფიქსირდება ვებგვერდზე შესვლის თარიღი და მეთოდი, ინტერნეტპროტოკოლის მისამართი, რეფერალი და დათვალიერებული რესურსის მისამართი.

 ანალიტიკური სერვისი (Google Analytics)

ვებგვერდის ტექნიკური შეფასების მიზნით ვებ სარგებლობს Google  Analytics-ის სერვისით.  აღნიშნული სერვისი იძლევა სტატისტიკურ მონაცემებს მომხმარებლების მიერ  ვებგვერდზე  მოთხოვნილი  ინფორმაციის (ძიების შინაარსი,  ვებგვერდის ესა თუ ის განყოფილება და სხვა) შესახებ.  მაგალითად, რომელი ქვეყნიდან/ქალაქიდან  განხორციელდა  ვებგვერდზე  წვდომა, ვებგვერდზე  სტუმრობის ხანგრძლივობა,  გამოყენებული ოპერაციული სისტემა.  ინფორმაცია მუშავდება მხოლოდ სტატისტიკური  მიზნით  და ტექნიკურ  დონეზე  მომხმარებელთა იდენტიფიცირება შეუძლებელია.

სხვა ვებგვერდები

“გამარჯობა ევროპის” ვებგვერდი – gamarjobaeurope.com შესაძლოა შეიცავდეს ინფორმაციას სხვა ვებგვერდების შესახებ. gamarjobaeurope.com არ არის პასუხისმგებელი ასეთ ვებგვერდებზე არსებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე.  სხვა ვებგვერდის სტუმრობისას შეგიძლიათ გაეცნოთ მასზე არსებულ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.