ევროვიზიის სიახლეები

საერთო ელ-ფოსტა:
ელ-ფოსტა: contact@gamarjobaeurope.com


შოთა კუკულაძე
 (მთავარი რედაქტორი)
ელ-ფოსტა: shota@gamarjobaeurope.com


ანჯეი რუსი 
(მულტიმედიის რედაქტორი)
ელ-ფოსტა: andzej@gamarjobaeurope.com