ევროვიზიის სიახლეები

საერთო ელ-ფოსტა:
ელ-ფოსტა: contact@gamarjobaeurope.com


შოთა კუკულაძე
 (მთავარი რედაქტორი)


ანჯეი რუსი 
(მულტიმედიის რედაქტორი)